@Mostovna, NG


@MKNŽ, Ilirska Bistrica


@PANKARAN, Miljski polotok


@RAD BI BIL NORMALEN, FESTIVAL, Ravne pri Cerknem


@SEMI PRO FEST, KP


@PUMPA, PO


@FIGA ROCK BAR, KP


@PEKARNA, MB


@MOSTOVNA, GO


@MENZA PRI KORITU, METELKOVA, LJ


@MKC, KP


MiX Svinjske Tačke